Vật liệu tổng hợp

Rx Bond

RxBond là keo nha khoa được sử dụng để kết nối các mô cứng của răng để trám composite, bịt...

Liên hệ

RxShapedChords

RxShapedChords được thiết kế để nẹp hoặc ổn định răng trong các tình huống lâm sàng sau đây: răng bị...

Liên hệ

RxCreate

RxCreate là một vật liệu đặc biệt mạnh mẽ cho các ứng dụng nha khoa. RxCreate đảm bảo cho sự...

Liên hệ

RxCem

A versatile dual cure composite cement providing high compressive strength in a dual light/chemical cure, for permanent cementation of dental...

Liên hệ