RxShapedChords

RxShapedChords được thiết kế để nẹp hoặc ổn định răng trong các tình huống lâm sàng sau đây: răng bị nới lỏng do bệnh nha chu, do chấn thương.Duy trì khoảng cách kẽ răng trong điều trị chỉnh hình răng

Liên hệ để biết thông tin