Rx Bond

RxBond là keo nha khoa được sử dụng để kết nối các mô cứng của răng để trám composite, bịt vết nứt biên, bù đắp polyme co rút, và phục hồi bề mặt trước khi gắn kết với xi măng trám bằng nhựa tổng hợp.

Liên hệ để biết thông tin