Tất cả sản phẩm

RxShapedChords

RxShapedChords được thiết kế để nẹp hoặc ổn định răng trong các tình huống lâm sàng sau đây: răng bị...

Liên hệ

RxCreate

RxCreate là một vật liệu đặc biệt mạnh mẽ cho các ứng dụng nha khoa. RxCreate đảm bảo cho sự...

Liên hệ

RxCem

A versatile dual cure composite cement providing high compressive strength in a dual light/chemical cure, for permanent cementation of dental...

Liên hệ